Korisnici

A1 Hrvatska d.o.o.
Agronomski fakultet
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o.
Brodograđevna industrija Split d.d.
Croatia banka d.d.
Centar za restrukturiranje i prodaju
Državni hidrometeorološki zavod
Državni zavod za statistiku
Erste Group IT HR d.o.o.
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Gideon Brothers d.o.o.
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Gradska knjižnica Solin
Gradska knjižnica Zadar
Gavrilović d.o.o.
Hrvatske autoceste d.o.o.
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Hrvatska narodna banka
Hrvatska poštanska banka d.d.
Hrvatska radiotelevizija
Hrvatski Telekom d.d.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
INA - Industrija nafte d.d.
Infoscope d.o.o.
Institut Ruđer Bošković
Jadranski naftovod d.d.
JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
King ICT d.o.o.
Kraš prehrambena industrija d.d.
Karolina d.o.o.
Ministarstvo državne imovine
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ministarstvo pravosuđa i uprave
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.
Multicom d.o.o.
Neos d.o.o.
Nokia Solutions and Networks d.o.o.
Odašiljači i veze d.o.o.
Plavi tim d.o.o.
Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
Pet puta devet d.o.o
Pravni fakultet Split
Požeška biskupija
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
Sveučilišna knjižnica Rijeka
Smart AudioVisual d.o.o.
Smart Net d.o.o.
Smart Sense d.o.o.
Sveučilišni računski centar
Sveučilište u Dubrovniku
Tifon d.o.o.
Telemach Hrvatska d.o.o. za telekomunikacijske usluge
3. maj Brodogradilište d.d.
Udruga knjižnica "Konzorcij Crolist"
Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o.
umdasch Store Makers Croatia d.o.o.
Unibis d.o.o.
Zagrebačka banka d.d.

Korisnici - sistem integratori

Combis d.o.o.
Combis d.o.o. Sarajevo
Hitachi Vantara Austria GmbH
IN2 d.o.o.
Infodom d.o.o.
Ingram micro d.o.o.
Ingram micro d.o.o. Beograd
Oracle Hrvatska d.o.o.
S&T Hrvatska d.o.o.
S&T Serbia d.o.o.
Selectium d.o.o.
Storm Computers d.o.o.
ZTE Corporation