Korisnici

Korisnici

Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o.
Brodosplit Brodogradilište d.d.
Croatia banka d.d.
Financijska agencija
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Hrvatska narodna banka
Hrvatska poštanska banka d.d.
Hrvatska radiotelevizija
Hrvatski Telekom d.d.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
INA - Industrija nafte d.d.
Kraš prehrambena industrija d.d.
OT - Optima Telekom d.d.
Republika Hrvatska
Ministarstvo državne imovine
Republika Hrvatska
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Republika Hrvatska
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Republika Hrvatska
Ministarstvo zdravlja
RTL Hrvatska d.o.o.
Sberbank d.d.
Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
Sveučilišni računski centar
Uljanik d.d.
Zagrebačka banka d.d.

Korisnici - sistem integratori

Combis d.o.o.
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Hewlett Packard d.o.o.
IBM Hrvatska d.o.o.
IN2 d.o.o.
King ICT d.o.o.
Multicom d.o.o.
Neos d.o.o.
Nokia Solutions and Networks d.o.o.
Pet puta devet d.o.o
S&T Hrvatska d.o.o.
Smart AudioVisual d.o.o.
Smart Net d.o.o.
Smart Sense d.o.o.