References

End users

A1 Hrvatska d.o.o.
Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o.
Brodograđevna industrija Split d.d.
CARNet Hrvatska akademska i istraživačka mreža
Centar za restrukturiranje i prodaju
Croatia banka d.d.
Državni hidrometeorološki zavod
Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
Erste Group IT HR d.o.o.
Financijska agencija
Franck d.d.
HBOR Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Hrvatska narodna banka
Hrvatska poštanska banka d.d.
Hrvatska radiotelevizija
Hrvatske autoceste d.o.o.
Hrvatski Telekom d.d.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
INA - Industrija nafte d.d.
Institut Ruđer Bošković
Kraš prehrambena industrija d.d.
Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.
Odašiljači i veze d.o.o.
OT - Optima Telekom d.d.
OTP banka d.d.
Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Republika Hrvatska Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
Republika Hrvatska
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Reversing Labs d.o.o.
RTL Hrvatska d.o.o.
Sberbank d.d.
Splitska banka d.d.
Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
Sveučilišni računski centar
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište u Dubrovniku
Uljanik d.d.
Zagrebačka banka d.d.

 

Users - system integrators

Combis d.o.o.
Ericsson Nikola Tesla d.d.
IBM Hrvatska d.o.o.
IN2 d.o.o.
King ICT d.o.o.
Multicom d.o.o.
Neos d.o.o.
Nokia Solutions and Networks d.o.o.
S&T Hrvatska d.o.o.
Selectium d.o.o.
Smart AudioVisual d.o.o.
Smart Net d.o.o.
Smart Sense d.o.o.
Storm Computers d.o.o.