References

End users

3. Maj Brodogradilište d.d.
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o.
Brodosplit Brodogradilište d.d.
Brodotrogir d.d.
Centar za restrukturiranje i prodaju
Croatia banka d.d.
Državni ured za upravljanje državnom imovinom
Financijska agencija
Gavrilović d.o.o.
Grad Zagreb - Gradski ured za katastar i geodetske poslove
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Gradska knjižnica Solin
Gradska knjižnica Zadar
H1 Telekom d.d.
HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak
HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Hrvatska narodna banka
Hrvatska poštanska banka d.d.
Hrvatska radiotelevizija
Hrvatski Telekom d.d.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
INA - Industrija nafte d.d.
Iskon Internet d.d.
Končar - Inženjering za energetiku i transport
Kraš prehrambena industrija d.d.
MIBO Komunikacije d.o.o.
mStart d.o.o. za telekomunikacijske usluge
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
OT - Optima Telekom d.d.
OTP banka Hrvatska d.d.
Privredna banka d.d.
Raiffeisen Invest d.o.o.
Raiffeisen stambena štedionica d.d.
Republika Hrvatska Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Republika Hrvatska Ministarstvo unutarnjih poslova
Republika Hrvatska Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Republika Hrvatska Ministarstvo zdravlja
RTL Hrvatska d.o.o.
s IT Solutions HR d.o.o.
Sberbank d.d.
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
Sveučilišni računski centar
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Sveučilište u Rijeci
Sveučilišna knjižnica Rijeka
Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet
Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji
Sveučilište u Zagrebu - Prehrambeno-biotehnološki fakultet
TELE2 d.o.o.
Tibo sistemi d.o.o.
Udruga knjižnica "Konzorcij Crolist" Karlovac
Uljanik Brodogradilište d.d.
Uljanik d.d.
Uljanik Poslovno informacijski sustavi d.o.o.
VIPnet d.o.o.
Yazaki Europe Limited d.o.o. - Glavna podružnica Zagreb
Zagrebačka banka d.d.

 

Users - system integrators

BCC Services d.o.o.
CS Computer Systems d.o.o.
Combis d.o.o.
Comeng d.o.o.
Comping d.o.o.
EuroComputer Systems d.o.o.
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Gisdata d.o.o.
IBM Hrvatska d.o.o.
Integra Group d.o.o.
Infodom d.o.o.
Insignis d.o.o.
IN2 d.o.o.
IT Sistemi - Nove Tehnologije d.o.o.
Kapsch CarrierCom d.o.o.
King ICT d.o.o.
Mrežne tehnologije Verso d.o.o.
Nokia Solutions and Networks d.o.o.
Redknee Solutions Ltd.
S&T Hrvatska d.o.o.
Sedam IT - Primjena informatičkih tehnologija d.o.o.
Unibis d.o.o.